Sydney | The List – Things I’ve learned (2)

Oh, just a beach…. ;-)

(English text below)

Ik verbaas me nog elke dag over zoveel dingen, dus daarom een vervolg op mijn allereerste post; things I’ve learned! Die eerste post vind je overigens hier.

# Stoplichten voor voetgangers duren een eeuwigheid.

# Wijntje kopen bij de supermarkt? Nope. Wijn koop je hier bij bottle shops. En om het net zo louche te laten zijn als het klinkt, krijg je je drank mee naar huis in zo’n bruine papieren zak.

#  Sowieso: in de winkels staat de wijn gegroepeerd per druif, hoe raar is dat? De ene Merlot is echt de andere niet, maar hier staan ze gebroederlijk naast elkaar.

# Ze drinken hier qua rood alleen Pinot Noir, Shiraz, Merlot en Cabernet Sauvignon of een mix van eerdergenoemde. Van Carmenere hebben ze hier nog nooit gehoord.

# Prullenbakken op straat vind je bijna niet. Ik sleep me een ongeluk met lege koffiebekers en bakjes van de lunch. En toch is het op straat heel schoon.

# Iets waar de Nederlandse horeca van kan leren: bij elk restaurant komt er standaard, zonder dat je daar om hoeft te vragen, kraanwater op tafel.

# Soooooo, Christmas in July is a thing. Ja, echt waar. Aangezien het hier 30+ graden is met Kerst, doen ze het in de winter, in juli, nog eens dunnetjes over, want dan voelt het ‘echter’. Restaurants hebben roasts en glühwein, winkels zijn aangekleed in het thema en er zijn Christmas parties. Twee keer Kerst per jaar, ik wil hier nooit meer weg 😉

# Tasmaniërs zijn voor Australiërs, wat Belgen voor ons zijn, inclusief grappen.

# Tim Tams zijn het nationale koekje. Ik vind die met pindakaas en die met salted caramel de lekkerste (duh) maar eigenlijk is er niet veel aan.

Update: ok, ik had dit al geschreven en toen vond ik dit artikel en nu móet ik een tim tam slam (nummer 14) proberen. It is mandatory.

# Tijdens het shoppen voor mijn appartement, ging ik onderlakens en overtrekken kopen. De afdeling in het warenhuis waar je dat koopt, heet hier Manchester. Zoals de stad in Engeland waar de fabriek stond waar vandaan het werd geïmporteerd. Logischerwijs stond er op die dozen in grote letters ‘Manchester’ en dus noemen ze hier nu al dat soort spul zo. Heerlijk pragmatisch. Check deze link.

# Ik mis mijn fiets. Maar no way dat ik een helm op ga doen. Dat is mijn Nederlandse eer te na 😉

# Check dit logo. Voelt vertrouwd, nietwaar? Dit is de Burger King in Australië. Ze heten hier Hungry Jack’s, omdat toen ze naar Australië kwamen, er al een gast een restaurant had dat Hungry JacksBurger King heette. Inmiddels hebben ze de rechten van hem overgekocht, maar toen ze de naam wilden veranderen, kwam iedereen in opstand en hebben ze het maar zo gelaten. Briljant.

# Ze hebben hier drop die is omhuld met chocolade.

# Na week 4 ga je half Engels en half Nederlands denken en dat komt het spreken van geen van beide talen ten goede.

# De koffie in Sydney is zo goed en relatief goedkoop, dat Starbucks hier geen voet aan de grond krijgt. Je vindt de (paar) filialen dan ook alleen op de echte toeristenplekken.

# Waar wij allemaal Border Security Australia kijken, kijken ze hier……. Border Security Canada.

# Ikea is overal hetzelfde.

Tot volgende week maandag!

Xx Inez

PS: HALLELUJAH! Nee, ik heb nog geen vervangende pindakaas gevonden (wel een tip voor een bepaald merk dat ik ook echt ga proberen), maar er is een webwinkel hier die Calvé verkoopt! (Thanks bro!) All is well in the world again 😉

 

Every day I am amazed by so many things that I figured it would be fun to do a follow up on my very first post: things I’ve learned! You can find that first post here.

# Traffic lights for pedestrians take forever.

# Getting some wine at the supermarket? Nope. The only place where you can get some are bottle shops. And to make that just as seedy as it sounds, you get your liquor home in one of those brown paper bags.

#  In the bottle shops they have grouped the wine per grape, how weird is that? Even while the grape is the same, one Merlot isn’t the same as the next, but here they stand happily side by side.

# The only red wine they drink here is Pinot Noir, Shiraz, Merlot and Cabernet Sauvignon or a mix of those. Carmenere is completely foreign to them.

# There are no trash cans in the street. I endlessly carry around empty coffee cups and containers from my lunch. And yet the streets are remarkably clean.

# Something Dutch restaurants should do more: in every restaurant tap water is brought to the table without you having to ask for it.

# Soooooo, Christmas in July is a thing. Yes, really. Since the temperatures get above 30 here when it is Christmas, they just do it again in winter, in July. Restaurants have roasts and gluhwein, shops are dressed in the theme and there are Christmas parties everywhere. Christmas twice a year? I don’t ever want to leave here ever again 😉

# Tasmanians are for Australians what Belgians are to the Dutch, including jokes.

# Tim Tams are the national biscuit. I like the one with peanut butter and the one with salted caramel best (d’oh), but they are not really all that special.

Update: ok, I already wrote this bit and then I found this article and now I háve to try a tim tam slam (number 14). It is mandatory.

# When I was shopping for my apartment, I went to get some bedding. The department where you buy that here, is called Manchester. Like the city in England, where the factory was located from where bedding was imported. Consequently, all those boxes had ‘Manchester’ printed all over them so now they just call all bedding that. Gotta love the pragmatism. Check this link.

# I miss my bike. But no way I am gonna wear a helmet, that would hurt my Dutch honour 😉

# Check this logo. Feels strangely familiar, right? This is Burger King in Australia. They are called Hungry Jack’s here, because when Burger King came to Australia, Hungry Jacksthere was already a restaurant owner whose place was called Burger King. So they had to come up with something else. They have bought the rights to the name now, but when they wanted to change it, the Australians protested, so they just left it the way it was. Brilliant.

# They have liquorice covered in chocolate here.

# After week 4, you will start thinking in both English and Dutch and that isn’t beneficial for the speaking of either languages.

# Coffee in Sydney is so good and relatively cheap, that Starbucks is only tiny here. The few spots where you can find one are the really touristy spots, because they are the only ones that drink it.

# We all watch Border Security Australia. Here they watch Border Security Canada.

# Ikea is the same everywhere.

Come back next Monday!

Xx Inez

PS: HALLELUJAH! No, I haven’t found a proper substitute peanut butter yet (did get a tip for a brand I want to try), but there is a web shop here that sells Calvé! (Thanks bro!) All is well in the world again 😉

One thought on “Sydney | The List – Things I’ve learned (2)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *