Sydney | Surry & the apartment

And this was (temporary) around the corner! It is the original couch!
This just ‘popped up’ around the corner! It is the original couch!

(English text below)

Inmiddels heb ik jullie uitgebreid verteld over mijn zoektocht naar hèt appartement en over mijn ‘huisgenoten’ maar nog maar weinig over het appartement zelf of mijn nieuwe buurt. Spoiler alert: ik houuuuu van mijn nieuwe buurt 😉

De meeste gemeubileerde appartementen hier zijn eigendom van een investeringsmaatschappij en dat zie je terug in de inrichting en aankleding; vooral heel strak en modern, een combinatie van Ikea en ander goedkoop spul en zo onpersoonlijk mogelijk. Immers, elke potentiële huurder moet zichzelf er zowel kunnen zien wonen als ruimte zien voor persoonlijke aankleding. Mijn appartement is duidelijk niet van een investeerder. Allereerst staan er zeker 150 boeken in het appartement. Ik heb nog niet de tijd gehad om ze allemaal te bekijken, maar kan zeggen dat mijn huisbaas een zeer brede smaak heeft 🙂 Het meubilair is verder alles behalve modern en strak. De kast en tafel in de woonkamer zijn van het soort oude zware eikenhout dat je oma vroeger in de kamer had staan. Het is maar goed dat ik veel lichtinval heb, anders zou het wel heel donker worden.

Maar nog meer dan de boeken en de keuze voor het meubilair verraden de briefjes met instructies die ik overal vind dat mijn huisbaas een persoon is en geen bedrijf. Zo is er de instructie over hoe de wasmachine te gebruiken (ik denk dat er veel mannen het appartement huurden, een andere verklaring heb ik daar niet voor 😉 ), de instructie over in welk stopcontact de koelkast ingestoken staat (stopcontacten kun je hier aan of uit zetten, dus dat een apparaat ingestoken is, betekent helemaal niets) en zelfs het briefje dat ik vond in een lade van de commode: ‘sorry, this drawer is broken’. Which it is 🙂 Voordat ik verhuis, zal ik zorgen dat ik zelf ook wat briefjes achterlaat, misschien wel over welke boeken zeker de moeite waard zijn 😉

Doordat het appartement zo specifiek is ingericht, is het niet helemaal mijn smaak. Ik had natuurlijk voor een ander appartement kunnen kiezen (hoewel ik nu al de bibbers krijg bij de gedachte aan die hele procedure), maar dit appartement heeft een paar dingen die het geweldig maken. Allereerst is de lichtinval geweldig. Ik heb appartementen gezien die zelfs om 1 uur `s middags stikdonker waren. Misschien blijven die heerlijk koel in de zomer, maar ik heb toch wat meer licht nodig. Dan is de indeling ook nog fijn, heb ik veel ruimte en is de ligging geweldig. Niet alleen ben ik snel op een treinstation (en dus snel op kantoor), maar ook in de stad en het strand is dichterbij dan vanuit Newtown.

En: ik woon nu in Surry Hills. Omschreven door de Lonely Planet als een echte hipsterbuurt (zo mis ik Amsterdam West wat minder 😉 ), met veel bijbehorende koffietentjes, pop up stores (zoals dus Central Perk van Friends!), yoga studios, restaurantjes en farmers’ markets. De horeca en winkels zitten hier wat meer verspreid, er is niet 1 straat waarin alles geclusteerd is, wat ervoor zorgt dat je elke keer iets nieuws ontdekt. Sla een straat eerder af onderweg naar huis en je ontdekt misschien wel je nieuwe favoriete koffietentje. En terwijl ik dacht dat brunch hip is in Newtown, in Surry is het booming. Als je na 10 uur op een zondag aan komt zetten, kun je gegarandeerd in de rij staan. In Surry heb ik alles wat ik nodig heb, snap ineens waarom hier iedereen zo chauvinistisch is over z’n buurt 😉

Het heeft ietsjes langer geduurd om me echt thuis te voelen in een appartement met meubilair dat niet van mij is en ook niet perse mijn smaak. Maar inmiddels heb ik m’n draai gevonden, zodat ik elke avond echt thuis kan komen terwijl ik roep; Hey ‘roaches, I’m home! 😉

Xx Inez

PS: Speaking of which; mijn ‘huisgenoten’ hebben zich niet meer laten zien, dus ik hoop dat mijn maatregelen afdoende zijn. Maar op advies van een collega zal ik bij de eerste de beste levende die ik vind, de exterminators bellen, let them go all Ghostbusters on them 😉

 

By now I have told you all about my search for the apartement and about my new ‘pets’ but I haven’t really told you about the apartment itself or my new neighbourhood. Spoiler alert: I loooooooove my new neighbourhood 😉

Most of the furnished apartments here are owned by investment companies and that shows in the decoration and furnishing. They are mostly very modern and even clinical, a combination of Ikea and other cheap furniture and as impersonal as possible. A potential tenant has to be able to see himself living there as well as seeing the possibilities for a personal touch. My apartment is clearly not owned by a company. First of all, there are at least 150 books in the apartment. I haven’t had the time to look through all of them, but I can say the landlord has a very eclectic taste 🙂 The furniture is anything but modern. The cupboard and table in the living room are of the old heavy mahogany your grandmother used to have. It’s a good thing the apartment is very light, otherwise it would feel seriously small.

But even more than the books and the furniture choices, the little notes with instructions I find everywhere, clearly indicate my landlord is a person and not a company. There is the instruction on how to use the washing machine (I reckon mostly guys used to rent the apartment, I can’t think of another explanation for a washing machine manual 😉 ), the instruction on in which socket the fridge is plugged (you can switch sockets off and on here, so just having an appliance plugged in means nothing) and even the note I found in a drawer in the dresser: ‘sorry, this drawer is broken’. Which it is 🙂 Before I move out, I’ll be sure to leave a few notes myself, maybe on which books are definitely worth reading 😉

Since the apartment is so specifically decorated, it is not entirely my taste. I could’ve gone for a different apartment all together (even though the thought of going through that process again makes me shiver), but this apartment has a few things that make it amazing. First up; the light in the apartment is awesome. I have viewed apartments that were completely dark at even 1 pm. Those might stay cool during summer, but I do need my light. The way the rooms are organised is really nice (not going through the bedroom to get to the bathroom), I have loads of space and the location is just right. I am close to the trains (and thus quickly in the office) but also to downtown Sydney and the beach is close enough as well.

And: I live in Surry Hills. Described by the Lonely Planet as a true hipster neighbourhood (so I don’t miss Amsterdam West as much 😉 ) with loads of coffee bars, pop up stores (like Central Perk from Friends!), yoga studios, restaurants and farmers’ markets. The restaurants and shops are more spread around the neighbourhood, there is not 1 street where everything is clustered. So you discover something new every time. Just turn one street earlier on your way home and you might discover your new favourite coffee bar. And while I was under the impression that brunch is hip and happening in Newtown, in Surry it is booming. Come in after 10am on a Sunday and you will be sure to queue. Surry has everything I need, I just realised why everyone is so chauvinistic about their neighbourhoods 😉

Since the furniture is not mine and not exactly my taste, it took a bit longer to really feel myself at home. However, by now I have definitely settled in so that every night when I come in, I can call out: Hey ‘roaches, I’m home! 😉

Xx Inez

PS: Speaking of which: my ‘roommates’ haven’t shown themselves anymore, so I guess my measures are working. However, as advised by a colleague; at the first sight of one that’s alive, I will call the exterminators, let them go all Ghostbusters on them 😉

 

 

 

One thought on “Sydney | Surry & the apartment”

  1. Als er hoopjes kakkerlakkenkadavers beginnen te ontstaan op de plekken waar je verdelgingsmiddel hebt gespoten, dan werkt dat vast afschrikwekkend idd.
    ProTip: op spiesjes prikken, zoals de koppensnellers met menselijke overblijfselen. *thumsb up + happy face*

    😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *