Sydney | Things I love about this city

Just an item on a morning TV show
Just an item on a morning TV show

(English text below)

Deze stad blijft me verbazen (ik voel een ‘Sydney – Things I’ve learned (3)’ aankomen), maar dat niet alleen, ik snap nu waarom er zo veel mensen zeggen: Sydney is mijn meest favoriete stad. Ik kan (nog?) niet zeggen dat het mijn favoriete stad is (first of all: Londen is een stuk dichter bij Amsterdam dan Sydney) maar na bijna 2 maanden kost het me geen enkele moeite om een lijstje te maken met dingen waar ik van hou.

 • All day breakfast. Ik hoorde op het NOS journaal (ja, het 20:00 uur journaal is nog elke ochtend vaste prik bij het ontbijt, vraag me af hoe lang ik dàt volhou) dat in de randstad ontbijten buiten de deur langzaam terrein aan het winnen is. Serieus: it is awesome. De hele dag eggs benedict of homemade bircher muesli, what’s not to like?
 • Fitte mensen everywhere. Ik zie een correlatie: all day breakfast – fitte mensen 😉 Maar goed, dat resulteert in een gigantisch aanbod van gyms, yoga studio’s, dansstudio’s, crossfit dungeons en meer. Oh en ook in de meest vage productbeschrijvingen ever: ‘kipfilet – zonder gluten en low carb!!’ Right, het is kip-fi-let, wat verwacht je anders?
 • Het weer. Goed, hier is het lente en dus beter weer dan in Nederland en ik heb al zeker 3 weken mijn jas niet meer aan gehad, ook niet als het regende, maar dat bedoel ik niet 😉 Ik heb nog nooit onweersbuien zo mooi gezien of zulke prachtige luchten. Elke dag rond 17:00 uur verandert de lucht in zo’n mooi kleurenpalet dat ik op kantoor even naar het raam loop om te kijken. Stiekem hoop ik op een dust storm zoals in 2009, kan ik spelen dat ik op Mars ben (doe maar even op afbeeldingen Googlen).
 • Koffie. Ze hebben het hier echt begrepen, ik drink hier de beste koffie ooit. En de prijs is ook nog eens zeer schappelijk, absoluut 0 incentive om zelf nog koffie te zetten, behalve dan dat ik me moet aankleden om het te halen. Sommige dagen zijn gemaakt voor no pants.
 • Wacky ochtendshows op tv. Doet me heel erg aan Amerika denken, maar hier zijn ze quirky en grappig. Item van vanmorgen: how to stay safe in snake season (zie foto bij deze post). Beetje Hart van Nederland items (no offense), maar dan wèl met zelfspot. Na het kijken van het NOS journaal `s morgens, moet de tv hier even voor aan.
 • Ijs van Messina. Ok, ik weet dat de helft van deze post (en alle vorige) over eten gaat, maar eens een foodie, altijd een foodie. En deze ijssalon maakt voortreffelijk ijs, beloof dat iedereen die me op komt zoeken hier naartoe gesleept wordt. Witte chocolade ijs met peanut butter brittle en caramel swirls. Need I say more?
 • Het taaltje. Nee, ik verkort nog niet elk woord en ben ook nog niemand tegengekomen die dat wel doet, maar een paar uitdrukkingen behoren nu wel al tot mijn vocabulaire and I like them so I am keeping them: ‘No worries’, ‘how you goin’?’ en ‘you’re alright’ (als een soort van ‘geen probleem’ als ik weer eens iemand ondersteboven loop). Ook: of je nu een meisje of een jongetje bent, iedereen is ‘mate’. Moet nog elke keer grinniken als ze het tegen me zeggen.
 • Cultuur. Zoveel geweldige musea, ook in de buitenlucht: check ‘sculpture by the sea’, theater, dans, film, muziek en zelfs boekenclubs voor het Hermelientje in mij 😉
 • Aziatisch eten. Zo-veel keus: Maleisisch, Vietnamees, Japans, Cambodjaans, Thais, alles. En de kwaliteit is geweldig, de pad thai die ik een paar weken geleden at, was lekkerder dan in Thailand. Net als de red snapper. En de soft shell crab. En…….ok, ik ga even Thais bestellen nu 😉
 • De obsessie met sport. Het kijken dan in dit geval, het beoefenen heb ik hier boven al besproken. Je dacht toch niet dat ik mezelf nu al ging herhalen? 😉 Ze houden hier van alle sporten: voetbal, rugby, extreme sports, zelfs korfbal wordt hier live op tv uitgezonden. Maar het meest geweldige van allemaal is toch wel de obsessie met de paardenraces. Volgende week dinsdag is de Melbourne Cup en de afgelopen weken zag ik overal posters en advertenties voorbij komen die me aanspoorden om hier toch vooral op tijd voor te boeken. Op kantoor werden er ook voorstellen gedaan om gezamenlijk een halve middag vrij te nemen en ergens iets af te huren. Wat het is, vraag je? Ja dat vroeg ik me ondertussen ook af. Het is dus een race. Met paarden. Ah, en die duurt dan de hele middag? Nou…..maak daar maar een halve minuut van. Ja echt. De feitelijke race is 3200 meter en die paardjes hebben dat in een zucht gedaan natuurlijk. Maar dat is het. En daar neemt het halve land voor vrij, huurt er hele restaurants voor af en: koopt er nieuwe kleding voor, inclusief hoedjes voor de dames. Nu ik erover nadenk, het lijkt wel een beetje op onze Prinsjesdag, inclusief (naar ik vrees) anti-climax 😉
 • Australiërs. Ze zijn een beetje een combinatie van Amerikanen en Engelsen met een scheutje eigengereidheid er doorheen gemixt. Ik kan hier heel goed mijn draai vinden en dat komt niet in de laatste plaats door de mensen. ‘How you goin’?’ is de meest gestelde vraag en anders dan het Amerikaanse ‘How are you?’ zijn mensen hier wel geïnteresseerd in je antwoord. Het zijn maar mini conversaties, maar een paar van die op een dag zijn wel vreselijk leuk. Australiërs zijn heel open en hebben een geweldig gevoel voor humor, al mag er van mij nog wel iets meer sarcasme in 😉
 • Alhoewel, meer sarcasme……….check deze reclame. Ik vind hem hilarisch.

Ja, deze stad is best ok. En zoals gezegd: weet nog niet of Sydney de plek van mijn favoriet Londen in kan nemen, maar ze komt aardig dichtbij. En ik ben niet de enige die er zo over denkt (met dank aan V. voor de link). Tot volgende week maandag, goede week gewenst!

Xx Inez

PS: dit is – ondanks de comments – natuurlijk behoorlijk eenzijdig, jullie praten niet terug of zo 🙂 Dus bij dezen een oproepje: zijn er onderwerpen die jullie graag zouden terugzien als blogpost? Prangende vragen die een uitgebreid antwoord behoeven? Let me know in (ja, hoe anders ;-)) de comments!

 

This city never seizes to amaze me (I feel a ‘Sydney – Things I’ve learned (3)’ coming up) but I am also starting to understand why so many people say Sydney is their all-time favourite city. I can’t say (yet?) that it is my favourite city (first of all: London is a lot closer to Amsterdam than Sydney) but after two months I have absolutely no problem compiling a list of things I love about this place.

 • All day breakfast. I heard on the NOS news (yeah, the Dutch news is still mandatory every morning at breakfast, wonder how long I will keep thàt up) that eating breakfast in a restaurant and being able to get breakfast items throughout the day is getting more popular in the Netherlands too. Seriously: it is awesome. Eggs benedict or homemade bircher muesli all day long, what’s not to like?
 • Fit people everywhere. I see an interdependence: all day breakfast – fit people 😉 But the result (or the cause?) of that is a gigantic offer of gyms, yoga studios, dancing studios, cross fit dungeons and more. Oh and also in the weirdest product descriptions ever: ‘chicken breast – no gluten and low carb!!’ Seriously, it is chick-en breast, what else do you expect?
 • The weather. Ok, it is spring here and thus better weather than in the Netherlands and I haven’t worn my coat for at least 3 weeks, even when it was raining, but that is not what I mean 😉 I have never seen such amazing thunder storms or great skies. Every day around 17:00 hrs the sky changes in such a pretty spectrum of colours that I have to go to the window to watch. I secretly hope we will get a dust storm like in 2009, so I can pretend to be on Mars (Google for images of that, it looks awesome).
 • Coffee. They really got the art of coffee here, I am drinking the best coffee I’ve ever had. And since it is also reasonably priced, there is an absolute 0 incentive to make your own, besides the fact that I have to get dressed to get it. Some days are just made for no pants.
 • Wacky morning shows on TV. They remind me of the ones in America, but they are quirky and funny here. Item of this morning: how to stay safe in snake season (see picture above). A bit like the show ‘Hart van Nederland’ in the Netherlands, only with a bit more self-mockery. Once I’ve seen the Dutch news in the morning, I switch on the TV for this.
 • Ice cream from Messina. Ok, I know that half of this post (and pretty much every other post) is about food, but you are a foodie or you aren’t 😉 And this ice cream parlour makes amazing ice cream, I promise that everyone who will come and visit me, will be dragged here. White chocolate ice cream with peanut butter brittle and caramel swirls. Need I say more?
 • The language. No I haven’t started to shorten every word I say and I haven’t come across anyone who actually does, but a few expressions are part of my vocabulary now and I like them so I am keeping them: ‘No worries’, ‘How you goin?’ and ‘You’re alright’ (as a sort of ‘no problem’ for when I crash into someone again). Also: no matter whether you are a boy or a girl, everyone is called ‘mate’. I still chuckle every time they say that to me.
 • Culture. So many great museums, also outdoors: check ‘sculpture by the sea’, theatre, dance, movie, music and even book clubs for the Hermione in me 😉
 • Asian food. So many choices: Malaysian, Vietnamese, Japanese, Cambodian, Thai, e-ve-ry-thing. And the quality is superb, the pad thai I had a few weeks ago, was better than I had in Thailand. Just as the red snapper. And the soft shell crab. And…….ok, I’m going to order me some Thai food, NOW 😉
 • The obsession with sports. The viewing of it – in this case – the practicing of sports was already discussed above. You didn’t think I was going to repeat myself already? 😉 They like all sports here: soccer, rugby, extreme sports, even netball is broadcasted live on TV. But the most awesome of all is the obsession with the horse races. Tuesday in a week it is the Melbourne Cup and in the past few weeks I have seen posters and ads everywhere that encouraged me to book for this. At the office people are proposing to take half a day off together and hire a venue. What is it, you ask? Yeah, I had that same question. It is a race. With horses. Ah, and that lasts whole afternoon? Nope….make that half a minute. Yeah, really. The actual race is 3200 meters long and those horsies will get through that in a blink of an eye. But that’s it. And for that, half the nation takes a day off, books complete venues and buys new clothes, including hats for the ladies. Come to think of it, it is sorta like the Dutch ‘Prinsjesdag’, including the (I fear) anti-climax 😉
 • Australians. They are a bit of a combination between Americans and the English with some quirkiness mixed into it. I absolutely grounded here and one of the main reasons for that are the people. ‘How you goin’?’ is the most asked question, and unlike the American ‘How are you?’ people here are very much interested in your answer. They will only result into mini-conversations, but a few of those on a day are a lot of fun. Australians are open and have a great sense of humour, even though I would like a bit more sarcasm 😉
 • Although, more sarcasm……..check this commercial. I think it is hilarious.

Yeah, this city is quite ok. And as said: I am not sure whether Sydney is able to take the spot of my favourite London, but she comes pretty close. And I am not the only one who sees it this way (thanks to V. for sending me the link). See you next Monday, have a great week!

Xx Inez

PS: this is – in spite of the comments – pretty much a one way street, it is not like you guys talk back or anything 😉 So hereby a call to you: are there any subjects you would like to see as a post? Any pressing questions that need an extensive answer? Let me know in (yeah, what else ;-)) the comments!

 

4 thoughts on “Sydney | Things I love about this city”

  1. Oh boy, een hele dag vloggen? Weet niet of er filtertjes zijn die zwaar genoeg zijn daarvoor 😉 En dan nog, I reckon it would be boring 😉 Zal er eens over nadenken, ook hoe ik het interessant genoeg kan maken. Mag jij editen 😉

 1. Oh god, eerst al heerlijk grinnikend om de inleidende foto plus onderschrift. Maar dan die Zoosh-reclame! Die is master! Tranen over m’n wangen, vooral de de Aziaat die het zwembad in rolt. SuperSexy! xD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *