Sydney | Let’s talk about…..$

So Sydney it hurts

(English text below)

Er zijn een hele hoop perks aan het leven in Sydney en ik heb er inmiddels al veel gedeeld hier. Hoewel ik denk dat het een bijna onuitputtelijke bron is voor posts (sorry guys 😉 ) wil ik het deze week ook eens over iets anders hebben. Het begon met bovenstaande foto op een Instagram page. Meestal zijn dingen grappig omdat ze een kern van waarheid bevatten. Dit is geen uitzondering, moest er zo hard om lachen! En toen realiseerde ik me pas dat ik me hier net zo hard aan schuldig maak. Ik knipper geen twee keer als ik ga brunchen en een ei extra 4 dollar kost. Avocado voor 6 dollar ben ik nog niet tegengekomen, maar ik geloof het meteen.

Goed, als je uit eten gaat betaal je voor meer dan alleen de ingrediënten en de bereiding natuurlijk. Je betaalt voor de ambiance, de hopelijk vriendelijke glimlach en service van de serveerster, misschien voor een plek in de zon en – zeker in Sydney – betaal je ook voor de ‘hipness’ van een tent. Dus als het nu alleen bij mijn brunchtentjes voor zou komen; soit. Maar na het opslaan en doorsturen van die foto naar al mijn Sydney-based vrienden (die er ook allemaal om moesten lachen), bedacht ik me dat het niet alleen het eten buiten de deur is dat vreselijk duur is.

De eerste maand in mijn nieuwe appartement heb ik telkens een vreselijk lange lijst aan boodschappen gehad. Je moet al-les kopen, niet alleen wat je vanavond gaat eten, maar ook alles er omheen, het is bijna alsof je weer voor het eerst op kamers gaat. Nou ja, ook dat niet echt, want dan gaf mama je een care-package mee 😉 Dus die eerste periode heb ik niet echt gekeken naar het eindbedrag op de kassabon. Maar nu ik ondertussen wel zo’n beetje de basics in huis heb, is het bedrag op die bon ook wel een goede weergave van wat het kost om mezelf een week lang te eten te geven.

All the moneyzEn weet je? Ik ben best duur. Nou ja, ìk niet eens zozeer, maar de boodschappen hier wel. Als ik niet op aanbiedingen let en gewoon een menu maak waarvoor ik alles in huis haal, ben ik makkelijk meer dan 100 dollar per week kwijt. 100 dollar is ongeveer 63 euro. Mind you, dan ga ik dus gewoon naar de supermarkt, niet naar een slager, groentenboer, bakker…. Van 63 euro kon ik in Amsterdam makkelijk 2 weken eten en dan ging ik naar de appie (ik mis de appie 😉 ), niet eens naar de goedkopere supermarkten.

Het toppunt was wel toen ik een week of 2 geleden zin had in spruitjes. Ja echt, heerlijk: geblancheerd en dan met een zelfgemaakte hot sauce (en preferably wat Aromat, maar die hebben ze hier niet 😉 ). Spruitjes dus. Die hebben ze niet bij elke supermarkt, maar: gevonden! Groot ingeslagen, 800 gram, scheelt me weer een extra tripje. De rest van de boodschappen had ik al binnen, dus stond deze keer alleen met m’n zakje spruiten bij de kassa. $13,57. Pardon? Hoeveel? Rekent u even mee? Dat is dus €8,80, oftewel meer dan een euro per 100 gram. Au.

Ik heb mijn spruiten met heel veel aandacht en liefde opgepeuzeld (ook omdat ik ergens hoopte dat er een parel in 1 van ze zou zitten, ik bedoel: voor die prijs) maar ik denk dus niet dat ik ze snel weer koop 😉 Na die ‘uitspatting’ moest het roer om, zo eet ik mezelf nog arm 🙂 Dus nu heb ik elke week een leuke uitdaging voor mezelf: zorgen dat ik m’n macro’s haal met lekkere maaltijden, waarvan ik de boodschappen kan halen onder de 100 dollar. Voor deze week staat de stand op $85,63. I win. Nu maar hopen dat ik niets vergeten ben 😉

Xx Inez

PS: koffie buiten de deur en sapjes/smoothies zijn hier dan weer belachelijk goedkoop, kan het er zelf niet voor maken. Misschien toch maar eens overwegen om een van die vreselijke vloeibare diëten/cleanses te proberen…. Right, who am I kidding, ik hou teveel van eten to actually do that 😉

PPS: Thanks voor de ideeën voor blogs bro, ik denk nog na over een vlog (really? Moet je dan ook mijn hoofd zien, of is me horen praten terwijl ik je de zee laat zien genoeg?) en hoe ik sports aan ga pakken. So no worries, ben ze niet vergeten, just work in progress 🙂

 

There are so many perks to living in Sydney and I have shared a few on this blog already. Even though I think it is an inexhaustible source for posts (sorry guys ;-)) I want to talk about something else this week. It all started with the above picture on an Instagram page. Most of the times, things are funny because they are (partially) true and this is no exception, I laughed so hard at this. And that’s when I realised that I am just as guilty as charged. I don’t bat my eyes twice when I’m out for brunch and an extra egg costs me 4 dollar. Avocado for 6 I haven’t seen yet, but it is perfectly believable.

Sure, when you go out for a meal, you pay for more than just the ingredients and someone whipping it up for you. You pay for the ambiance, the hopefully friendly smile of the waitress, maybe for a nice spot in the sun and – especially in Sydney – you also pay for the degree of ‘hipness’ of a restaurant. So if this would just be a thing at my brunch places, soit. But after saving and sending that picture to all my Sydney based friends (who btw all cried their eyes out laughing as well), I realised that it isn’t just the meals you have in restaurants that are terribly expensive here.

The first month in my new apartment, I had a long list of groceries every time I stepped out to a supermarket. You have to buy e-ve-ry-thing, not just the stuff you will be eating tonight, but everything around it too. It is almost like moving out of your parents’ house all over again. Well, not exactly, because mom would give you a care package when you did that, but you get what I mean 😉 So that first period the total sum on the receipt wasn’t something I looked at. But now I’ve got the basics sorta covered, that sum is actually quite a good representation of what the costs are to feed myself for a week.

All the moneyzAnd you know what? I’m kinda expensive. Well, not mé perse, but groceries here are. If I don’t check out what’s on sale this week and just make a menu for which I get everything, I easily spend more than 100 dollar per week. 100 dollar is about 63 euro. Mind you, I am just going to the supermarket, not a butcher, veggie store, bakery….. 63 euro would last me two weeks easily in Amsterdam and I would visit the appie (boy, I miss the appie 😉 ), not even the cheaper supermarkets.

The acme came when a week or two ago I really wanted Brussels sprouts. Yeah really, they are awesome blanched and served with a homemade hot sauce (and preferably some Aromat, but they don’t sell that here 😉 ). So yeah, Brussels sprouts. They don’t have them at every supermarket, but I found them! Got a large amount, 800 gram, so it would save me an extra trip to the supermarket. I already bought all of the other groceries, so I ended up at the register with just my little bag of Brussels sprouts. $13,57. Pardon me? How much? That is €8,80 or more than a euro per 100 grams. Ouch.

I devoured my lovely sprouts with loads of attention and love (also because I sorta hoped that there would be a pearl in one of them, I mean: for that price) but I don’t think I’ll get them again anytime soon 😉 And after that debauchery something had to change, I’ll eat myself poor if I continue this way 🙂 So now I have a nice challenge for myself every week before I set foot in the supermarket: ensure that I hit all my macros with nice meals, for which I am able to get all groceries for a total price below 100 dollar. For this week the score is set at $85.63. I win. Let’s just hope I didn’t forget anything 😉

Xx Inez

PS: coffee and juices/smoothies are very cheap here, can’t make them myself for the price they are selling them for. Might have to consider trying out one of those horrible liquid diets/cleanses after all….. Right, who am I kidding, I like food waaaaay too much to actually do that 😉

PPS: Thanks for the blog ideas bro, I am still considering a vlog (really? Does that mean you have to see me, or is hearing me chat away while I show you the ocean enough?) and thinking about how to approach sports as a subject. So no worries, didn’t forget them, just work in progress 🙂

7 thoughts on “Sydney | Let’s talk about…..$”

    1. Ja maar jouw supermarkten zijn nog wel een stukje vager dan de mijne! At least hebben ze bij de mijne gewoon een assortiment en they stick to it :S 😉

  1. Come to think that maybe London is not that bad at all! For an extra brunch egg it is around 3-3.20 AU dollar, but hey we have no sunny spots on the terrace 😛

    1. For only a dollar more, I’m happy to pay for lovely sunshine, especially this time of year. So ehm, what’s the weather like in London now? 😛 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *