Sydney | Save it for a rainy day

Pretty skies in Newtown
Pretty skies in Newtown

(English text below)

Met het risico dat ik nu echt zeer Nederlands klink, moet ik het toch met jullie over het weer hebben. Ik schreef al eerder dat ik het in huis toch best wel koud vond. Dat komt omdat ze hier huizen bouwen op het hele hete weer van januari – februari, wanneer het 40 graden kan worden. Om eerlijk te zijn, kijk ik daar iets minder naar uit, op kou kun je je tenminste nog kleden, maar wat moet ik in vredesnaam aan naar kantoor als het 40 graden is!? Maar goed, huizen hebben dus 0 isolatie en dus kan het er best koud worden. Dat was de eerste deceptie. De tweede was: het is hier helemaal niet altijd super mooi weer. Talk about false advertising! Toen ik op kantoor vertelde dat ik bij het inpakken van mijn spullen mijn winterjas met een grote smile heb weggegooid, rolde hier iedereen met zijn ogen: ‘You’ll be sorry’. En nu ik hier 2,5 maand ben, heb ik mijn winterjas nog niet gemist (het is immers voorjaar hier), maar begin ik wel te vrezen dat ze gelijk hebben.

Buiten dat ik me dus niet meer kan kleden op koud weer, is dat van te voren checken hier onbegonnen werk. Ik heb inmiddels 3 apps op mijn telefoon en niet alleen geven ze nooit hetzelfde aan, ook zitten ze er allemaal 90% van de tijd naast. Ik kan in een thunderstorm staan en dan zeggen twee apps dat het droog is en zonnig en een dat het sneeuwt. Dat werk. Dan maar het weerbericht op het nieuws? Dat was vanmorgen als volgt: cloudy and possible rain for Sydney. Dat is dus zo vaag als het maar kan zijn en klopt daarmee altijd. Althans, het is nu half 4 en ik heb nog geen regen gezien, maar soit: de dag is nog niet voorbij en ze zeiden ‘possible’. Come to think of it, volgens mij is dit altijd het weerbericht. Kun je er ook nooit naast zitten. Mijn paraplu is nu dus standaard onderdeel van mijn outfit.

En dat brengt me bij het volgende: ik ben nog nooit ergens geweest waar het weer zo snel om kan slaan als hier. Je hebt hier bijna alle seizoenen op een dag, soms binnen een paar uur. Afgelopen vrijdagmorgen bijvoorbeeld, ben ik al FaceTimend met mama naar kantoor gegaan: de deur uit, over de straat, de trein in – you get the picture. Ik denk dat ik wel 3x gezegd heb dat ik me te warm aangekleed had, want het was prachtig weer en de zonnestralen bliezen me overhoop. Rond een uur of 3 zat ik in een koffietentje op de hoek even te werken, toen ik dacht dat de stoppen doorgeslagen waren. Het was ineens zó donker. Nog geen 5 minuten later brak de hemel en begon het vreselijk te stortregenen en even later ook te hagelen. Zo erg dat het trein- en vliegverkeer er tijdelijk van ontregeld waren. Op dat moment had ik niet blijer kunnen zijn met mijn kledingkeuze van die ochtend 😉

Dus ja, het weerbericht in Nederland mag er dan vaak naast zitten en die weeralarmen zijn de helft van de tijd misschien een storm in een glas water (see what I did there? 😉 ) maar ze zijn in ieder geval wel een stuk specifieker dan hier. Als ik in Nederland de buienradar bekeek, kon ik meestal precies een tijdslot uitkiezen waarin ik in ieder geval droog naar huis kon fietsen. (Oh ik mis fietsen…….maar dat is een heel andere blogpost: fietsen in Australië 😉 ) Hier voelt het net zo willekeurig als de loterij. Dus als iemand het nummer van Peter Timofeeff heeft, ik denk dat ze hier nog wel een klusje voor hem hebben 😉

Xx Inez

PS: Added fun: ik ben zeer benieuwd hoe de Ozzies ‘Timofeeff’ zouden uitspreken, aangezien ze hier al moeite hebben met zowel mijn achternaam (was te verwachten) als mijn voornaam (really?) 😉

PPS: Ik ben nu wel een held in het spellen van mijn naam in het Engels, ik denk dat ik dat op mijn CV ga zetten 😉

PPPS: Serieus, 670 woorden over het weer……dit is echt mijn meest Nederlandse post ooit 😉

 

Running the risk that I now sound more Dutch than ever, I still want to talk to you guys about the weather here. I’ve written about the fact that it can get quite cold in the house before. That is because houses are built for the really warm weather in January – February, when it can get up to 40 degrees and more. Truth be told, I am not really looking forward to that, I can dress myself for cold weather, but what am I to wear to the office when it is 40 degrees!? But yeah, houses can be quite cold, that was the first deception. The second was: it is really not always good weather here! Talk about false advertising! When I told my colleagues – all too happy with myself – that I have thrown away my winter coat when packing for this trip, everyone rolled their eyes: ‘You’ll be sorry’. And now I’ve been here for 2,5 months, I haven’t missed my winter coat yet (it is spring here after all), but I am starting to fear they might be right.

So besides the fact that I can’t really dress myself for cold weather anymore, trying to figure out if you have to, is an absolute waste of time here. By now I have 3 apps for the weather on my phone and not only do they never show the same, they are also blatantly wrong 90% of the time. I can be in a thunderstorm and two apps will tell me it is dry and sunny, while the third one says it’s snowing. So I turned to the weather forecast on the news. This morning they said: cloudy and possible rain in Sydney. That is thus so vague as it can be and is therefore always correct. That said: it is 3:30 now and I haven’t seen any rain yet, but: the day isn’t over yet and they did say ‘possible’. Come to think of it, I think this is the weather forecast – period. No matter what day or which week. You can never be wrong with that, that’s for sure 😉 So needless to say, my umbrella is now a standard part of my outfit.

Which brings me to the following: I have never been anywhere where the weather can turn as quickly as it does here. You can have all seasons in a day, sometimes even within a few hours. Last Friday in example, I went to the office while FaceTiming with my mom: out the door, on the street, in the train – you get the picture. I have certainly said that I was dressed too warm at least 3 times, since the weather was gorgeous and the sun shining brightly. Around 3 that afternoon, I was working in a little coffee shop around the corner when I thought the fuses popped. It got so dark, so quickly. Less than 5 minutes after that it started pouring and there was even hail. It was so bad that trains and planes were affected. I couldn’t have been any happier with my choice of wardrobe (thick sweater) than I did then 😉

So yeah, the forecast in the Netherlands might be wrong loads of times and all the weather alarms are mostly talking up a storm (see what I did there? 😉 ) but they are at least specific. When I looked at the radar in the Netherlands, I was usually able to pick a timeslot which would ensure me a dry bike ride home (Oh I miss biking…….but that is a whole different blog post: biking in Australia 😉 ) Here, it feels just as random as the lottery. So if anyone has the number of Peter Timofeeff (Dutch weatherman, look him up 😉 ), I think they might have a job here for him 😉

Xx Inez

PS: Added fun: very curious as to how Ozzies would pronounce ‘Timofeeff’, since they are already struggling with both my last name (was to be expected) as my first name (really?) 😉

PPS: I now have become the ultimate hero in spelling my name in English, I am só putting that on my resume 😉

PPPS: Seriously, 670 words on the weather……..this really must be my most Dutch post evah 😉

6 thoughts on “Sydney | Save it for a rainy day”

    1. Ik geloof dat de Engelsen nog meer over het weer praten dan wij Nederlanders 😉 Maar de Ozzies hebben het niet echt over het weer, hoewel ze hier wel al snel zeggen: het gaat stormen, ga vroeg naar huis! Als Nederlandse vind ik dat natuurlijk onzin, maar goed, het is maar wat je gewend bent 😉

  1. Oh maar we doen ook gewoon onweer hoor. Vrijdagnacht heeft het gehoost. Want ja, je kunt natuurlijk niet van 23 naar 42 in een week gaan en dan geen onweer hebben 🙂 Maar: donderdag wordt het weer 37 graden 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *