Sydney | It’s the most wonderful time of the year

What Christmas in Oz looks like
What Christmas in Oz looks like

(English text below)

Als je me een beetje kent, dan weet je dat ik vreselijk veel van Kerstmis hou. Ik begin – tot iemand’s ongenoegen 😉 – al in september kerstliedjes te zingen en te bedenken wat ik dit jaar weer ga koken. Don’t get me wrong, ik ben ook absoluut fan van de Sint! En zeker nu ik aan de andere kant van de wereld zit, had ik dit jaar juist de behoefte om mijn schoen te zetten en Sinterklaasliedjes te zingen, maar dat is zo onzinnig als je dan zelf ook je schoen moet vullen 😉

Maar Kerstmis – oh Kerstmis……de lichtjes, de geur van dennenaalden, het koken, de cadeautjes, de liedjes en vooral de films niet te vergeten. Mijn favoriete kerstfilm is ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’, de eerste avondvullende Nederlandse tekenfilm. Als je hem niet kent, check it out! Maar Inez, dat is toch geen kerstfilm? Nee klopt, maar hij is zo nostalgisch, qua gevoel en taalgebruik en daarom hou ik ervan. Mijn favoriete kerstliedjes zijn ook de oude, de hele oude. Goed, vooruit, Mariah Carey mag ook, maar verder wil ik alleen Billy Idol, Ella Fitzgerald, Ray Charles en zo.

Anyhow, ik dwaal af – Kerstmis doet dat met me 😉 – waar ik het over wilde hebben was Kerstmis in Australië. Ozzies houden echt van Kerst, ook hier wordt er in oktober al gesproken over wat iedereen gaat doen met de feestdagen en beginnen mensen langzaam enthousiast te worden en Kerstliedjes te neuriën. Maar toch, het is hier anders. En niet goed anders.

Om te beginnen is het hier natuurlijk bloed-je-heet met Kerst. Het gaat deze week weer langzaam richting de 30 graden en hoewel ik weet dat het in Nederland ook 14-16 graden is nu: 30 graden Is. Geen. Kerst. Punt. Maar dat weerhoudt de Ozzies er niet van om hun huizen en gebouwen te versieren met sneeuwpoppen, nepsneeuw en andere nep-winterse spullen. Sorry, maar nee.

Het kerstdiner is hier ook heel anders. Kersen zijn hier bijvoorbeeld onlosmakelijk met Kerst verbonden, zoals stoofpeertjes dat een beetje bij ons zijn. Het diner is hier of een ham of kalkoen – compleet met stuffing – of heel veel seafood en dan vaak op de bbq. Ow en dan is er die obsessie met Christmas puddings….zo Engels. Ik heb er laatst een gekregen, maar ik heb me er nog niet aan durven wagen. En blijkbaar hebben de Ozzies ook iets met Ferrero Rocher…..in mijn supermarkt staan de doosjes vanaf de grond 1,5 meter hoog en 2 meter breed opgestapeld. Moet toch eens vragen waar dat vandaan komt. Mijn idee van een kerstdis is wintergroenten, wild, truffel, pasta, veel wijn – rode! – en desserts met chocolade en room. Niet een Pavlova met zomerfruit en een bbq.

Dus eigenlijk sinds de eerste kerstdecoraties begonnen te verschijnen, ergens begin december, voelde het raar en vreemd. Ergens verlangde ik ernaar, maar dan wel Kerst zoals ik het ken en niet die rare mix tussen zomer en Kerst van hier. En wat ging ik eigenlijk doen? Het mooie is dat als het niet zo voelt, je het ook makkelijk kunt overslaan en gewoon op een strand kunt gaan liggen, dat biedt ook mogelijkheden. Nieuwjaar in Sydney moet ge-wel-dig zijn, dus daar moest ik ook maar eens plannen voor gaan maken.

Maar toen werd alles anders, toen bleek dat ik verplicht vrij moet nemen tot en met de eerste week van het nieuwe jaar. Helaas kost het me wel gewoon vakantiedagen (die ik niet heb), maar dit veranderde de zaak wel. Want een paar dagen vrij rondom Kerst, soit. Dan ga ik hier een beetje op een strand liggen, misschien de stad uit en wat van het land zien. Maar 2 hele weken? Dus toen vormde zich een ander idee. Mama en my bro zijn natuurlijk jarig de week voor Kerstmis en zij waren ook zeer benieuwd naar mijn plannen voor de feestdagen, dus voor hun verjaardag heb ik het volgende filmpje gemaakt. Stiekem vind ik hem zelf zo leuk dat ik hem ook met jullie wil delen. En zo staat er ook nog iets van een vlog op deze blog 😉

Tip: bekijk hem met geluid, dat is leuker 😉

Het filmpje van de reactie in Nederland heb ik ook, maar die hou ik lekker voor mezellef 😉

Xx Inez

 

Even if you know me just a bit, you know I love Christmas a LOT. I already start singing Christmas songs in September – much to someone’s discontent 😉 – and contemplating on my menu for the most wonderful time of the year. Don’t get me wrong though, I also love Sinterklaas! And especially now I’m on the other end of the world, the need to put my shoe out and sing Sinterklaas songs is bigger than ever, but that is so counterproductive when you’re the one filling the shoe too 😉

But Christmas – oh Christmas……..the lights, the scent of Christmas trees, the cooking, the presents, the songs and let’s not forget the movies. My favourite Christmas movie is a Dutch animated movie: ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’. It is not even a Christmas movie in the sense that it is about Christmas, but it is so nostalgic, both in the way it is made and the language spoken. And that’s why I love it. My absolute favourite Christmas songs are also the really, really old ones. Alright, alright, Mariah Carey is also ok, but besides that all I want is Billy Idol, Ella Fitzgerald, Ray Charles and the likes.

Anyhow, I’m diverging – Christmas has that effect on me 😉 – what I wanted to talk about is Christmas in Australia. The Ozzies really like it, they also start talking about it in October and people get more enthousiastic – and singing more carols – by the day. But nonetheless, it is different here. Not good different.

For starters, it is warm here at Christmas. This week the temperatures are slowly going up to 30 degrees and even though I know it is 14-16 degrees in the Netherlands, 30 degrees Is. Not. Christmas. Period. But that doesn’t stop the Ozzies from decorating their houses and buildings with snowmen, fake snow and other fake winter stuff. Sorry, but no.

Christmas dinner here is also so different. Cherries here are a must-have for Christmas, just as stewed pears are for us. The dinner is either a ham or turkey – complete with stuffing – or loads of seafood on the barbie. Ow and then there’s that obsession with Christmas puddings…..so English. I received one as a gift a while ago, but haven’t dared to try it yet. And apparently Ozzies also have a thing for Ferrero Rocher……the boxes are stacked up 1,5 meters high and 2 meters wide in my supermarket. Need to ask someone what that’s all about. My idea of a Christmas dinner is winter veggies, duck or deer or wild rabbit, truffel, pasta, loads of wine – red! – and desserts with chocolate and double cream. Not a Pavlova with summer fruits and bbq.

So actually from the moment the first Christmas decorations appeared, somewhere in the beginning of December, it felt weird. In a way I longed for Christmas, but I wanted the sort I know and love and not that weird mix between summer and Christmas they do here. And what was I going to do anyway? The good thing is that when it doesn’t feel like Christmas, you can easily skip it and lie on a beach somewhere, which opens up a lot of possibilities too. And New Years in Sydney is supposed to be amazing, so I needed to start planning for that too.

But then everything changed when I found out I need to take mandatory leave up until the first week of next year. Unfortunately I still have to hand in days for that – which I don’t have – but that changes everything. Taking a few days off around Christmas, soit. I’ll lie on a beach for a bit, maybe leave town and play tourist in my own country, but two whole weeks? So, then another idea started to take shape. My mom and bro have their birthdays the week before Christmas and they were also very curious to hear my plans for the holidays, so I made them a little movie to wish them a happy birthday and tell them about my plans. The movie turned out to be so awesome – if I may say so 😉 – that I wanted to share it with you guys as well. It is mostly in Dutch, but I guess you get the idea 🙂 This way there is also a bit of a vlog on the blog and it is a perfect opportunity to make a fool out of myself 😉

Tip: watch it with the sound on, that’s more fun 😉

I also have a movie of their reaction, but I will keep that one to myself 😉

Xx Inez

3 thoughts on “Sydney | It’s the most wonderful time of the year”

  1. De voorpremière van jouw filmpje bij jullie mam thuis was erg leuk. Helemaal Inez style geweldig gedaan! Lekker genieten van toch ook best warme kerst met allemaal lieve mensen om je heen 🙂

  2. Fantastisch filmpje!
    De tranen zullen wel gevloeid hebben en het dak zal er destijds wel af zijn gegaan bij je familie thuis toen ze dit zagen! Supertof!

    (Though, dat ‘voor de komende 3 jaar’ zal wel even slikken zijn geweest)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *