Sydney | Hallo 2016!

New year - New hair!
New year – New hair!

(English text below)

Ok ok, sorry. Een doodse stilte 2 weken lang is natuurlijk not done als je een blog hebt, ik bedoel: op z’n minst behoor je dan een ‘come back later’ briefje op te hangen. Ik zal mijn day job nog niet opzeggen πŸ˜‰ Hoop dat jullie het me kunnen vergeven, ik heb in ieder geval weer genoeg materiaal voor de komende weken, dus stick with me!

Die blogs over Nieuw-Zeeland, TasmaniΓ« en natuurlijk mijn reis naar Nederland volgen allemaal nog, maar voor nu wil ik het hebben over het nieuwe jaar! Ja ja, ik weet het, goede voornemens zijn voor quitters en je hebt geen maandag nodig om ergens mee te beginnen, maar ik vind een nieuw jaar toch altijd wel een mooi moment om de balans op te maken. En dus heb ik een lijstje gemaakt met goede voornemens voor 2016. En geen zorgen, die zijn niet in de trant van ’10 kilo afvallen’ en ‘gezond eten’ πŸ˜‰

– Elke maand wil ik of een andere plek in AustraliΓ« zien, of internationaal (want bijvoorbeeld Bali en Fiji zijn een stuk dichterbij vanuit hier) OF in en rondom mijn eigen stad. Zo ben ik nog steeds niet naar Manly geweest of naar the Blue Mountains, dus die staan zeker op mijn lijstje. Goed, bottom line is dus: meer toerist spelen nu ik toch hier ben πŸ™‚

– Eindelijk eens die fotoboeken gaan maken van de reizen die we al gemaakt hebben. Ik heb braaf een mooi boek gemaakt van Colombia, maar daar houdt het een beetje op. Dit jaar maak ik ze allemaal: de road trip door Oost-Europa, Thailand & Cambodja, alle stedentripjes: Londen, Barcelona, Dublin etc en natuurlijk Nieuw-Zeeland en TasmaniΓ«. Mmm ok, come to think of it…. Ze allemaal maken dit jaar is misschien wat te-….nee! Beloofd is beloofd, nu staat het zwart op wit. Helpen jullie me me eraan houden? πŸ˜‰

– Minder spullen kopen en meer geld uitgeven aan ervaringen – zie ook mijn eerste voornemen πŸ™‚ Op een aantal dozen na bij mama en verder ongeveer 50 kilo aan spullen, heb ik niets meer. Allemaal weggedaan voordat ik hierheen ging. En weet je, eigenlijk voelt dat best prettig. Zoveel heeft een mens niet nodig en herinneringen blijven langer dan spullen, zeker als ik erna ook het fotoboek maak πŸ˜‰

– Meer nieuwe recepten uitproberen. En dan niet alleen gebak – dat gaat meestal vanzelf πŸ˜‰ – maar vooral gewone maaltijden. Als ik niet uitkijk dan eet ik eigenlijk telkens dezelfde 15 maaltijden. Op zich niet erg, maar er zijn zoveel goede en lekkere recepten dat het zonde is om elke week hetzelfde te eten. Zeker nu ik een aantal boeken en tijdschriften heb gekregen voor Kerst (thanks guys!) met super veel inspiratie. Misschien gooi ik wel wat recepten op het blog!

– Minimaal 2 keer per week naar de yoga. Het houdt me soepel en sane en dan heb ik mijn yogamat niet voor niets meegesleept vanuit Nederland πŸ˜‰

– Last but not least: alles uit deze Ozzie zomer halen. Dus; alle mangos, aardbeien en kersen eten, alle rock pools en stranden in de buurt bezoeken – en zwemmen in de zee! – tan lines krijgen van mijn slippers – oftewel ‘thongs’ – en surflessen nemen. Maybe I suck (ik vrees van wel πŸ˜‰ ) maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.

Zo, dat lijkt me wel genoeg voor een jaar, wat jullie? Wat zijn jullie goede voornemens? Of zijn jullie er dit jaar maar niet aan begonnen? πŸ˜‰

Xx Inez

PS: ik denk dat ik ga proberen om als eerste ‘echte’ reis naar Bundaberg te gaan om de baby schilpadjes uit hun eitjes naar de zee te zien kruipen. How cute is that?

PPS: now if you’ll excuse me, ik ga een kilo kersen eten in de zon πŸ˜‰

 

Ok ok, sorry. A full blown silence for 2 whole weeks is naturally not done when you have a blog. I mean, the least I was supposed to do was hang up a ‘come back later’ note. Sorry, I won’t quit my day job just yet πŸ˜‰ Hope you can forgive me, I have enough new material for the next few weeks, so please stick with me!

The blogs on New Zealand, Tasmania and naturally my trip to the Netherlands will all follow, but for now I would like to talk about the new year! Yeah, yeah, I know, resolutions are for quitters and you don’t need a Monday to start something, but I always find a new year a nice opportunity to look ahead. And so I made a little list with resolutions for 2016. And no worries, they are not in the ‘shed 10 kilos’ or ‘eat healthy’ category πŸ˜‰

– Every month I want to visit a different spot in Australia, or internationally (Bali and Fiji are a lot closer from here) OR in and around my own town. I still haven’t been to Manly or to the Blue Mountains and those are on my to do list. Alright, bottom line is: be more tourist-y while I’m here πŸ™‚

– Finally make those photo books of all the trips we’ve already made. I did make the one of our trip to Colombia, but that’s about it. This year I will make them all: the road trip through Eastern Europe, Thailand & Cambodia, all our city trips; London, Barcelona, Dublin, etc and naturally New Zealand and Tasmania. Mmm alright…..come to think of it… Making all of them this year might be a bit too-…..no! I have to now, since I’ve put it in writing πŸ˜‰ Will you help me keep it? πŸ˜‰

– Buy less stuff and spend more on experiences – see my first resolution πŸ™‚ All I have left, besides a couple of boxes at Mom’s, is about 50 kilos worth of stuff. I threw it all out before I came here. And you know what, it actually feels quite relaxed. There’s only so much a person needs and memories last longer than stuff, especially when I make the photo book afterwards πŸ˜‰

– Try out new recipes. And not just for baked goodies – that usually goes without any encouragement πŸ˜‰ – but mostly regular meals. I guess there are about 15 meals I eat all the time. Not bad perse, but there are so many good and yummy recipes that it is a shame to eat the same thing every week. Especially now I got a few new books and magazines for Christmas (thanks guys!) with loads of inspiration. I might even blog a few of these new recipes.

– Go to yoga at least twice a week. It keeps me flexible and sane, plus then I haven’t brought my yoga mat from the Netherlands for nothing πŸ˜‰

– Last but not least: get everything out of this Ozzie Summer. So eat all the mangos, strawberries and cherries, visit all rock pools and beaches in the neighbourhood – and swim in the sea! – get tan lines from my flip-flops – also known as ‘thongs’ in Oz – and take surfing lessons. Maybe I’ll suck (I’m afraid I will πŸ˜‰ ) but then at least I’ve tried.

There, I think that’s enough for a year, right? What are your resolutions? Or didn’t you even take the effort this year? πŸ˜‰

Xx Inez

PS: I think I am going to try to go to Bundaberg for my first ‘real trip’ to see the baby turtles come out of their eggs and crawl to the sea. How cute is that?

PPS: now if you’ll excuse me, I’m going to eat a kilo of cherries out in the sun πŸ˜‰

One thought on “Sydney | Hallo 2016!”

  1. Wat een voornemens schat! Vooral veel. Maar zeker die over van alles gaan zien, moet je doen. Die herinneringen raak je nooit meer kwijt. Oh baby schildpadjes. So cute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *