Sydney | Travel plans

Hiking in New Zealand - Picture courtesy of the most awesome L. a C. ;-)
Hiking in New Zealand – Picture: courtesy of the most awesome L. a C. ;-)

(English text below)

Een van mijn plannen is dus om meer te reizen dit jaar. Zoals ik ben, heb ik inmiddels een mooi lijstje gemaakt, een beetje onderzoek gedaan en toen……toen vond ik een retourvlucht naar Bali voor 250 euro in maart. Ja echt. Alle andere plannen van tafel, Bali it is! 15 tabbladen tegelijk open (yes, I am one of thóse people) met een goede mix van Lonely Planet, Tripadvisor en Booking, was ik een half uur in de veronderstelling dat het Bali ging worden.

Totdat ik me realiseerde dat de dagen waarop die vlucht 250 euro was, veel te vroeg waren voor me. Als in: dan heb ik nog niet genoeg verlof om ook daadwerkelijk te gaan. Kleine erfenis van mijn reisje naar Nederland. Ah joh, dan pak je toch wat onbetaald verlof dacht ik nog. Silly, silly me. Een snelle rekensom leerde me dat onbetaald verlof pakken zo @#$$^#%^# duur is, dat is geen optie. En daar ging Bali weer, van de tafel, humpf.

Retail therapy is altijd een goed idee en dus moest er snel een andere reis gefixt worden om mijn gebroken hartje een beetje te lijmen. (Drama queen, anyone? 😉 ). Een must do als je in Sydney woont, zijn de Blue Mountains. UNESCO werelderfgoed – overigens, weet er iemand wat er allemaal op die lijst staat? Lijkt wel of elke buurt zijn UNESCO werelderfgoed heeft, maar dat terzijde 😉 – en een geweldige weekend getaway. En aangezien ik dus geen verlof heb to spare, zijn plekken die in een weekend te bezoeken zijn precies wat de dokter ordered.

Uiteindelijk heb ik een georganiseerde dagtrip gevonden die precies de juiste mix is: een hike, de meest steile railway of the world (seriously, wat stáát er op die lijst?), alle mooie plekken van de mountains en een riviercruise terug de stad in, waarbij je onder de Sydney harbour bridge vaart. Dat heb ik ook nog niet gedaan, dus nog eentje van de bucket list.

Aankomende zondag gaat het gebeuren, dus zonder teveel te verklappen, heb ik wel zo’n idee waar de blogpost volgende week over gaat 😉 Beetje in de trant van uitnodigingen voor kinderfeestjes vroeger: ik vertel niet wat we gaan doen, maar neem wel je zwemspullen mee… 😉

Je zou zeggen: eerste trip geboekt, good on ya (echte Ozzie uitspraak), klaar! Maar nee. Want eigenlijk voelt een dagtrip niet als een echte reis. Er zit niet eens een hotelovernachting bij! Again: drama queen, anyone? 😉 Een andere stad die hoog op de to do lijst staat, is Melbourne. Dus je voelt hem al aankomen: het laatste weekend van februari vlieg ik voor een weekend naar Melbourne. Vrijdagavond heen, zondagavond terug.

Ik zeg altijd dat my <3 and I alle trips on steroids doen: zoveel mogelijk doen, in zo min mogelijk tijd. Blijkbaar heb ik dat overgenomen, want als ik kijk naar mijn lijstje met things to do in Melbourne, dan heb ik nog een weekend nodig 😉 Ik hou jullie op de hoogte wat het uiteindelijk wordt, maar in de tussentijd – meaning: zolang als ik nog niet elke minuut heb volgepland – als jullie nog tips hebben, hoor ik ze graag!

Ow en stiekem……heel stiekem, ligt Bali toch nog een beetje op de tafel. Zowel Goede Vrijdag als Tweede Paasdag zijn hier public holidays. Dat betekent dus 4 dagen vrij en geen verlof om in te leveren. Ergens heb ik mijn zinnen dus op Bali gezet, maar of het ‘t waard is om 6 uur te vliegen voor 4 dagen… Ik hou jullie op de hoogte 😉

Xx Inez

PS: Morgen is het Australia Day, oftewel: nog een reden om te bbqen op het strand en te drinken – alsof de Ozzies daar nog een excuus voor nodig hebben. Wordt mijn eerste keer, dus ben zeer benieuwd! Ik verwacht een beetje Koningsdag-achtige taferelen, alleen dan zonder al het oranje 😉

PPS: Iedereen klaagt hier over een kakkerlakkenplaag. Het weer wisselt nu al een paar weken tussen een paar dagen vreselijk warm (30+) en dan 2 dagen non-stop regen, wat de perfecte omstandigheden zijn voor die little f*ckers. Maar……….ik heb er al maanden geen meer in huis gezien. Dankjewel meneer huntsman spider 😉

PPPS: New development: ineens ontstond er vandaag nog een ander plan voor Pasen, iets beters dan Bali zelfs… Nog beter vraag je? Kan dat? Damn right! Fingers crossed dat het lukt 😉

 

One of my plans is to travel more this year and take advantage of actually living on this end of the world. So, as I do, I made a nice list with places to visit, started to do a bit of research into each of them and then…….then I found a return flight to Bali for 250 euro in March. Yep; 250 euro. So all other plans were set aside, Bali it is! 15 open tabs in my browser (yes, I am one of thóse people) with a nice mix of Lonely Planet, Tripadvisor and Booking pages, I entertained this idea for about half an hour.

That was, until I realised that the days on which the flight was 250 euro, were way too soon. Meaning: I wouldn’t have enough annual leave to actually go. A little inheritance from my trip to the Netherlands. Oh well, no worries, I’ll just take some unpaid leave. Silly, silly me. A quick calculation showed me that taking unpaid leave is so $@#$^@#^# expensive, that it wouldn’t be an option. So that was the end of Bali, off the table once again, humpf.

Retail therapy is always a good idea so another trip had to be booked in order to mend my broken heart. (Drama queen, anyone? 😉 ). A must do when you’re in Sydney are the Blue Mountains. They are UNESCO world heritage – seriously, does anyone know what is on that list? It seems like every neighbourhood has its own world heritage nowadays… 😉 – and a perfect weekend getaway. And since I have no annual leave to spare, places that I can visit in a weekend are just what the doctor ordered.

In the end I found an organised daytrip that is exactly the right mix: a hike, the most steep railway of the world (seriously, what is ón that list?), all the beautiful places in the mountains and a river cruise back into the city, which goes under the Sydney harbour bridge. I haven’t done that yet, so that’s another tick on the bucket list.

All this fun is planned for Sunday, so without telling you guys too much, I kinda have an idea what my next blog post will cover 😉 This falls in the same category of those invitations for children’s parties: what we will be doing is a surprise, but don’t forget your bathing suit 😉

You’d say: first trip booked, good on ya (so Ozzie to say that), all done! But no. Because actually…a daytrip doesn’t feel like a real trip. I didn’t even get a night in a hotel! Again: drama queen, anyone? 😉 Another city that is high on the to do list, is Melbourne. So, yep, I booked that too. The last weekend of February I will fly to Melbourne for the weekend, out Friday night, back Sunday night.

I always say that my <3 and I do all trips on steroids: do as much as we can, in as little time possible. Apparently I inherited that, because when I look at my list with activities in Melbourne, I think I need another weekend 😉 I’ll keep you posted on the final itinerary, but as long as I haven’t planned the weekend down to every minute, I’m open for recommendations!

Ow and actually…..actually……Bali is not completely off the table yet. Both Good Friday and Easter Monday are public holidays here. So that means 4 days off and it doesn’t require any sacrifice of leave. I have kinda set my mind to Bali, but whether it is worth to fly 6 hours for 4 days….not sure yet. But as always: I’ll keep you posted 😉

Xx Inez

PS: Tomorrow it is Australia day aka: another reason to bbq on the beach and drink – like the Ozzies really need another reason. Will be my first time, so I am quite curious what it will be like. I reckon it is like King’s day in the Netherlands, only not orange 😉

PPS: Everyone here is complaining about a cockroach plague. The weather has been going from really warm (30+) to two days of non-stop rain and back to really warm again. These are the best conditions for these little f*ckers and it has been going on for a few weeks now, so hence the plague. But……….I haven’t seen one in my house in months. Thank you mister huntsman spider 😉

PPPS: New development: a new plan started to take shape today for Eastern, something better than Bali even… Better than Bali you ask? Is that even possible? Damn right! Fingers crossed it will work out 😉

3 thoughts on “Sydney | Travel plans”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *