Sydney | Travel = sorted

Luna Park in Sydney!
Luna Park in Sydney!

(English text below)

Hoewel het nog steeds 30 graden is, de mango’s volop in het seizoen zijn en ik me niet kan herinneren wanneer de laatste keer was dat ik een trui aan had (ik vermoed……in Nederland πŸ˜‰ ) huilt hier iedereen al over het feit dat de zomer bijna voorbij is. Want in maart schijnt het toch echt herfst te worden. Ik moet eerlijk toegeven dat ik me Sydney niet anders kan voorstellen dan zoals het nu is, dus dat wordt thuiskomen van een koude kermis vrees ik. Maar wat doe je als je tegen de herfst en winter opkijkt? Dan ga je vakanties boeken. Geheel volgens mijn goede voornemens, is dat dus ook precies wat ik gedaan heb. Ow en ga ik er nu jullie dus de ogen mee uitsteken #SorryNotSorry πŸ˜‰

Jullie wisten al van mijn plannen voor Melbourne, dat is al over 2 weken! Melbourne is mijn uitje voor februari. In maart – met Pasen- heb ik 4 dagen verlof omdat zowel Goede Vrijdag als Tweede Paasdag hier national holidays zijn. Oftewel: vrij zonder dat ik er dagen voor hoef in te leveren. En dat is maar goed ook, want ik heb er nog steeds geen πŸ˜‰ Helaas ging mijn meest ultieme plan voor dit lange weekend niet door, dus moest ik op zoek naar iets anders.

Gelukkig was dat niet moeilijk, na de Blue Mountains en de stedentrip in Melbourne, vond ik het tijd voor wat zon en strand. En omdat AustraliΓ« daar natuurlijk genoeg van heeft, heb ik het binnen de landsgrenzen gezocht. Het is Hervey Bay en Fraser Island geworden! Ik ga helaas niet tijdens het walvissenseizoen, dat is pas aan het einde van het jaar, maar ze beloven me wel dolfijnen πŸ˜‰ Vier dagen strand, beetje paddle boarden (wordt natuurlijk een dikke faal, heb na alle yoga wel een beetje evenwicht, maar dat is op zo’n board natuurlijk wel anders), met dolfijnen zwemmen, hiken op Fraser Island, ik vind het een goed plan.

Na zo’n uitgebreide reis staat april in het teken van een nieuwe stedentrip. Deze keer heb ik me laten leiden door zowel mijn to do lijstje (waar eigenlijk elke grote stad in Oz op staat) en de aanbiedingen van de lokale budget airline. En dus ga ik in april naar Brisbane. Om heel eerlijk te zijn weet ik van Brizzie heel weinig, alleen dat je er schildpadjes kunt gaan bekijken, hoewel ik daar denk ik te laat voor ben in het seizoen. Dus ik heb een vlucht en een hotel geboekt en ga tegen die tijd wel bedenken wat ik er ga doen πŸ˜‰ Als jullie nog tips hebben, kom maar door πŸ™‚ Graag alle goede plekken om te eten, koffie te drinken, wijnbarretjes, things I have to see en alles gerelateerd aan kunst: welke musea mag ik echt niet missen? Ow en waar mogelijk: alle street art πŸ˜‰

Goed, dus januari tot en met april is geregeld. Done deal πŸ™‚ Maar we zijn er nog niet! In mei ben ik jarig en aan het einde van die maand heb ik net weer 1,5 dag verlof opgebouwd. Dat is te weinig om echt ver te gaan, of om mensen halverwege te ontmoeten en helaas lukt het bij die lieve mensen dan ook nog niet. Dus ik wilde graag iets waar ik naartoe kon voor een korte periode en iets wat een cadeautje aan mezelf zou zijn….

Ik

Ga

Naar

Bali!!!!!!

Goed, veel te kort natuurlijk; net een lang weekend dus ik heb 0 tijd om echt iets van het eiland te zien, maar daar ga ik – deze keer – ook niet voor. Ik ga naar Ubud – iedereen die Eat, Pray, Love gezien/gelezen heeft, weet waar ik het over heb πŸ˜‰ – en dus ga ik om te zwemmen, voor yoga, massages en eten, heel veel eten. Er zit in Ubud een toetjesrestaurant, waar je 9 gangen lang alleen maar toetjes voorgeschoteld krijgt. Tel daarbij op dat ik een hotel gevonden heb met een privΓ© zwembad en je begrijpt waarom ik waarschijnlijk nooit meer naar huis wil πŸ˜‰

Een dagtrip naar de bergen, twee stedentrips en twee keer relaxen, de ene keer op het strand en de andere keer tussen de rijstvelden; geen slechte oogst leek me zo. Aan mijn lijst met plekken die ik wil bezoeken lijkt nog geen einde te komen, maar voor nu hou ik even op met plannen en boeken. Ik hoop in juni of juli wel samen op vakantie te kunnen dus daarvoor hou ik graag mijn agenda vrij en mijn verlofdagen opgespaard πŸ˜‰

Xx Inez

PS: Wat er sinds deze week ook op mijn lijstje staat: alle stadjes, dorpen en plekken bezoeken die een Inez town, city, road of avenue hebben! Ze bestaan! Echt, Google maar! Te awesome πŸ™‚ Ik ga ze allemaal bezoeken en roep mezelf uit tot Koningin als ik er arriveer. Ik bedoel…daarom zijn ze vernoemd naar me, toch? πŸ˜‰

PPS: Voor de rest gaat het pri-ma met mijn voornemens *sarcastische smirk*. Tenminste, als een halve reep Tony’s for dinner telt als ‘iets nieuws proberen’ πŸ˜‰ Ga gelukkig sinds deze week wel weer naar de yoga en heb de gym in de laatste 5 maanden nog niet overgeslagen, dus soit…baby steps he πŸ˜‰

 

Even though it is still 30 degrees, mangoes are in season and I can’t remember the last time I wore a sweater (I presume……..in the Netherlands πŸ˜‰ ) everyone here is already crying that Summer will be over soon. Because apparently, March will bring Autumn. Honestly, I can’t really imagine Sydney anyway different from what it is now, so I’m in for a rude awakening I imagine πŸ˜‰ But what’s a girl to do when you dread Autumn and Winter coming in? You start booking holidays, duh. Completely following my own resolutions, that is exactly what I did. Ow and now I’m about to brag about it to you #SorryNotSorry πŸ˜‰

You guys were already in the know on my plans for Melbourne, only 2 weeks out! Melbourne is my trip for Feb. In March – when it’s Easter – I’ll have 4 days of leave, since Good Friday and the second day of Easter are national holidays. So that means: leave without actually having to give up leave. Which is a good thing, because I still don’t have any πŸ˜‰ Unfortunately my most perfect plan for that weekend failed, so I had to go and find the next best thing.

That wasn’t too hard, because after the Blue Mountains and the Melbourne city trip, I thought it was time for some sun and beaches. Since Oz has plenty of that, I didn’t have to go outside its borders to find it. I picked Hervey Bay and Fraser Island! It won’t be whale season when I am there, that’s at the end of the year, but they do promise me dolphins πŸ™‚ Four days of beaches, a bit of paddle boarding (which will naturally be a massive fail, after all the yoga I do have some balance but that is completely different on a board, in the sea), swimming with dolphins, hiking on Fraser Island, I’m a happy camper.

For April I was looking for another city trip, something a bit shorter and less elaborate than my trip in March. This time I was led by both my to-do list (on which actually every large city in Oz is mentioned) and the offers of the local budget airline. And thus, I’ll be going to Brisbane in April. Truth be told, I don’t know a whole lot about Brizzie, only that you are able to view little turtles there, even though I think I am too late in season for that. So I booked a flight and a hotel and will figure out what I will be doing exactly somewhere before I go πŸ˜‰ So, if anyone has any tips, they are very welcome! I’d love to hear where I should eat, where to get the best coffee, what the best little wine bars are, things I have to see and anything related to art: which museums shouldn’t I miss? Ow and – if possible – which street art? πŸ˜‰

Alrighty, so January up until April is sorted. Done deal πŸ˜‰ But we’re not there yet! I have my birthday in May and at the end of that month I have just saved up 1,5 days of leave. That is unfortunately too little to go really far, or to meet people halfway. So I set out to find a spot where I could go for a short period of time and which would really be a little present to me…..

I

Am

Going

To

Bali!!!!!!

Granted, it will be way too short, barely a long weekend, so I have 0 time to really do some sightseeing of the island, but that will not be my goal – this time. I’m travelling to Ubud – anyone who has seen/read Eat, Pray, Love knows exactly what I’m talking about πŸ˜‰ – so I’ll be going to swim, practice yoga, have loads of massages and eat, eat everything. Ubud has its very own dessert restaurant, where they serve you 9 courses of dessert only. Add that to the fact that I have found a hotel with my own private swimming pool and I think I will never want to come home πŸ˜‰

A day trip to the mountains, two city trips and two relaxing trips; one on the beach and one in the midst of rice fields, I’d say; not too shabby. My list with places I want to visit from here seems to be endless, but I will stop planning and booking for now. I hope to be able to go on holidays together in June or July, so I am more than keen to keep my agenda open and my leave saved up for that πŸ˜‰

Xx Inez

PS: I also have a whole new list with places to visit: all cities, villages and places that have an Inez’ town, city, road or avenue! They exist! Really, just Google! Too awesome πŸ˜‰ I will go there and declare myself Queen. I mean, what’s is the point otherwise? πŸ˜‰

PPS: The rest of my resolutions are going a-ok btw *sarcastic smirk*. That is; when you count half a Tony’s chocolate bar for dinner as ‘trying something new’ πŸ˜‰ This week I am upping my game in yoga again (paddle boards in my future) and I haven’t skipped a gym day in 5 months, so hey; baby steps, huh? πŸ˜‰

4 thoughts on “Sydney | Travel = sorted”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *